Ποιοι είμαστε

Φορέας Διαχείρισης

Ο Φορέας Διαχείρισης Κορώνειας Βόλβης Χαλκιδικής είναι αρμόδιος για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κορώνειας Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών. Αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό  ΥΠΕΝ. Η έδρα του Φορέα βρίσκεται στο Λαγκαδά, ενώ υπό την αρμοδιότητά του λειτουργεί το Κέντρο Πληροφόρησης στην Απολλωνία του Δήμου Βόλβης. Η χρηματοδότηση του Φορέα προέρχεται από το Πράσινο Ταμείο και από Εθνικούς πόρους. 

Δράσεις-Σύνδεσμοι

Loading