ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ AΙΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά. Αν κάποιο πεδίο δεν ισχύει στη περίπτωσή σας συμπληρώστε το με παύλα (-).
Στοιχεία  
* Επώνυμο
* Ονομα
* Πατρώνυμο
* Ημερομηνία Γέννησης
* ΑΔΤ
* Διεύθυνση
* Δήμος / Δημοτικό διαμέρισμα
* ΤΚ
* Τηλέφωνο οικίας
*Κινητό τηλέφωνο


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

*Παρακαλούμε συμπληρώστε τις παρακάτω επιλογές:
Ερώτηση Απάντηση
1) Ποια είναι η σημερινή ασχολία σας;


Περιγραφή:

2) Επίπεδο εκπαίδευσης:
Περιγράψτε:

3) Γνώση και επίπεδο ξένης γλώσσας
Αγγλική:

Γαλλική:

Γερμανική:

Άλλες Γλώσσες: (περιγράψτε και επίπεδο γνώσης)

4) Έχετε δίπλωμα οδήγησης;

Κατηγορία διπλώματος:

5) Έχετε κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες ή γνώσεις και επίπεδο γνώσης;

Πρώτων βοηθειών:
Άλλες ικανότητες: (να γραφούν)
6) Έχετε συμμετάσχει στο παρελθόν σε δράσεις εθελοντικές, κοινωνικές ή σε οργανώσεις νεολαίας;
Περιγράψτε:
7) Είστε μέλος κάποιας εθελοντικής οργάνωσης; Περιγράψτε:
*ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΜΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1) Τομέας που επιθυμείτε να προσφέρετε εθελοντική εργασία :
1η επιλογή:

2η επιλογή:

Δηλώνω υπεύθυνα ότι επιθυμώ να συμμετάσχω στην ομάδα εθελοντών, η οποία θα λειτουργεί υπό την εποπτεία και τις οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας – Βόλβης.

Επίσης, δηλώνω υπεύθυνα ότι:

• Δεν έχω στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα, συνεπεία καταδίκης με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.

• Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση καθώς για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και γενικά δεν έχω κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού κώδικα.

• Δεν είμαι υπόδικος και δεν έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

• Δεν τελώ υπό δικαστική συμπαράσταση