ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ – ΒΟΛΒΗΣ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ