Ο Φορέας Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής, δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές διαφόρων Πανεπιστημιακών σχολών από όλη την Ελλάδα να δηλώσουν ενδιαφέρον, ώστε να εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση. Από τον Ιούλιο του 2011 έως σήμερα, έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση, πάνω από τριάντα τελειόφοιτοι φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Loading