Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του Φ.Δ. στοχεύει στη γνωριμία των μαθητών με το φυσικό περιβάλλον, την απόκτηση βιωματικών εμπειριών και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης. Σκοπός μας είναι η εξοικείωση των μαθητών με εικόνες της φύσης ώστε να εκπαιδεύονται ως υπεύθυνοι πολίτες δημιουργώντας μια κοινωνία υπεύθυνων και ενεργών πολιτών. Παράλληλος στόχος του Φ.Δ. η ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας ώστε οι μαθητές, ακόμη και στο χώρο του σχολείου, να εκπαιδεύονται στη βιώσιμη διαχείριση με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών.

 Το 2019 ο Φ.Δ. συνέχισε το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «River», ενισχύοντας έτσι την επαφή των μαθητών με το υγρό στοιχείο και διαμορφώνοντας ένα πλήρες εκπαιδευτικό πακέτο δραστηριοτήτων που βασίζεται στη συνεργασία. Μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα παιδιά ενημερώνονται για την πλούσια βιοποικιλότητα της περιοχής, τη σπουδαιότητα του υγροτόπου και τις ιδιαιτερότητες του Εθνικού Πάρκου. Ένας ακόμη στόχος είναι η αποκόμιση θετικών συναισθημάτων ώστε οι μαθητές να επιστρέψουν στον τόπο και να προβάλουν την περιοχή, λειτουργώντας με αυτό τον τρόπο ως πολλαπλασιαστές της πληροφόρησης.

 Ακόμη, ο Φ.Δ. χρησιμοποιεί στις ξεναγήσεις 17 ποδήλατα τύπου mountain bike, με τα οποία οι μαθητές απολαμβάνουν μια όμορφη  ποδηλατάδα μεσα στον οικισμό της Απολλωνίας. Οι μαθητές έρχονται σε άμεση επαφή με τη φύση και απολαμβάνουν τις ομορφιές της περιοχής με ένα γνώριμο για αυτά εναλλακτικά μέσο μετακίνησης. Ιδιαίτερα οι μαθητές που έρχονται από περιοχές της Θεσσαλονίκης ή άλλων μεγάλων πόλεων ενθουσιάζονται στην ιδέα της βόλτας με το ποδήλατο στη φύση.

 Οι ξεναγήσεις πραγματοποιήθηκαν μετά από αιτήσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από μεμονωμένους επισκέπτες καθώς και από μέλη των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων. Κατά κοινή ομολογία οι επισκέπτες αποκόμισαν τις καλύτερες εντυπώσεις, ενώ οι εκπαιδευτικοί τόνισαν τη σημασία των περιβαλλοντικών προγραμμάτων, υπογραμμίζοντας την επικουρική λειτουργία των φορέων στο έργο των σχολείων σχετικά με την περιβαλλοντική εκπαίδευση των μαθητών, με σημαντικά αποτελέσματα αφού τα παιδιά βιώνουν και συμμετέχουν, στο πεδίο πια, τα όσα διδάσκονται στις σχολικές αίθουσες.

  Η επαφή με τη φύση και την πραγματικότητα, η παρατήρηση και η επίλυση προβλημάτων σε πραγματικές συνθήκες είναι μερικές από τις μεθόδους που μπορούν να αξιοποιηθούν σε μια εκπαιδευτική επίσκεψη στην προστατευόμενη περιοχή, ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα για κάτι τέτοιο στις διδακτικές αίθουσες.

  Στα πλαίσια των επισκέψεων αυτών, ζητάμε από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να γράψουν τις εντυπώσεις τους από τα προγράμματα εκπαιδευτικών ξεναγήσεων στην περιοχή. Παρακάτω θα βρείτε ορισμένα από τα σχόλια που αποτυπώθηκαν στο βιβλίο επισκεπτών.

Μου άρεσε η Βόλβη γιατί είχε πολλές πάπιες. Επίσης μου άρεσαν οι νυμφόπετρες επειδή είχαν μεγάλους και αρχαίους βράχους!!! Αυτή η εκδρομή θα μου μείνει αξέχαστη!!

Μαθητές της τάξης Δ3, Χορτιάτη

Loading