Αμπελόνες Μπαμπατζιμόπουλου. Όσσα. Τηλ. 23940-28454 και 2310-519705

Βιολογική Κτηνοτροφία Παναγιωτίδη. Πλατεία Στίβου, 6944-692763

Αγνάντι. Λευκοχώρι. Τηλ. 23940-92405 και 6944-776258

Έπαυλη Αγρόκτημα Παπαϊωνάννου. ¨Λευκοχώρι. Τηλ. 23940-29670

Ροΐδης. Σοχός. Τηλ. 23950-22675

Loading