Πρόεδρος Δ.Σ. : Δήμητρα Μπόμπορη του Χριστάκη, Βιολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αναπληρώτρια την Περιστέρα Κουράκλη του Δημητρίου, Δασολόγο, Δημόσιο Υπάλληλο.

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. : Τζιαμπάζης Θεόδωρος του Γεωργίου, Αντιδήμαρχος Λαγκαδά, ως εκπρόσωπος των εμπλεκομένων Δήμων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με αναπληρωτή τον Απόστολο Καρακίτσο του Χρήστου , Αντιδήμαρχο Βόλβης.

Γραμματέας : Σουλτάνα Καλαϊτζή του Κωνσταντίνου, Δασολόγος ως εκπρόσωπος της εν γένει επιστημονικής κοινότητας με εμπειρίασε σχετικά θέματα, με αναπληρωτή τον Ζήση Ξενοφώντα του Ιωάννη, Ηλεκτρολόγο – Μηχανικό.

Θεοφάνης Παπάς του Αστερίου, Περιφερειακός Σύμβουλος, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Καγιά του Χρήστου, Περιφερειακό Σύμβουλο.

Χαρίκλεια Ψαλτοπούλου του Δημητρίου, ΠΕ Ιχθυολόγος , ως στέλεχος δημόσιας υπηρεσίας με εμπειρία σε σχετικά θέματα, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Κουτσομάρκο του Δημητρίου, Μηχανικό Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ως εκπρόσωπο της εν γένει επιστημονικής κοινότητας.

Τάνια Γιαννιού του Κωνσταντίνου, ως εκπρόσωπο των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων(Μ.Κ.Ο.) με αναπληρωτή τον Δημήτριο Μπούσμπουρα του Γεωργίου.

Μαρία Καραβάνα του Νικολάου μέλος Δ.Σ. – Υπεύθυνη Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, ως εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, με αναπληρωτή τον Ανδρέα Μαχαίρα του Ελευθερίου, μέλος Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής.

Loading