Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι η αποσφράγιση των προσφορών της με αρ. 959/1-7-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών παρακολούθηση των ενδιαιτημάτων και των πεδίων αναπαραγωγής της Γελάρτζας (Αlburnus Volviticus) από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 27/07/2021 και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής Σ. Τσακάλη 21, Λαγκαδάς Τ.Κ. 572 00, αντί για την Δευτέρα 26/07/2021, λόγω αργίας για τον εορτασμό της πολιούχου του Λαγκαδά, Αγ. Παρασκευής.

Tags:

Loading